Full text: Dat drüdde Parth der Chroneken van der kaiserlicken Stadt Lübeck und ehrer Vorwandten, dorch Reymarum Kock, Pastoren tho St. Peter in Lübeck

y/> 
fih 
htm-' 
v. 
ÿ> 
nus 
V fiM, 
■ Md 
îttV 
JSÜZ • Joy. 
\jt*X / qLn*** , t V’O fir fru*» tXv fir jftÿ+ Cfyn au^v kriav, frÿff* ' ùc 
jï'ww &'r/ Wi* / toA-uÎ ivrtfiu. 0ii , 47 ^ vV»- hiy-ci fy fin, fijism- 
-r M i K A *M^/vu ptsf 
r* t / O 0 i s) • t ° < , _T. •as.'' 
hnc ws WU t4-u/*+ / ^«flr <* ï'tn.A' *-*>—*- ■ 1 
^i«r , 
vVr Mwy. 
yt *us su u’s(4 
. . <) 
^ *fcr"4*‘ tfMjVn , l^î^Vx 4 fifififar tu^y ftnïrttuj,. 
4- lu tW , ccu rxfil iiA-i U+Ljlr fis fi (Xu+ n+ruf)iiup. ¡svj 
^»¡dMw fis »W OutwxL fijlfifivÿ <!w^ 4v' Kiffa COutlurv¡es fififi , fi 
\jtfli*- Ww “*■ farrn / ^ Ui/A «4k. Uuyi /*4 fuuJrr *u, jyw . iiirtfi'n.fi 
/m tmfir V*4 4 ffis-s ‘Jfi Vin) vV4v -siit# ifsTitèu*.^ , ^ 47 w*A u,i>jt iuut/ir (/v 
.frk Vt/à à* 4u f**ru fu-utsic . of^fi xl\ , firrXnJl ffifi fi 4 
î/^ tu ^ ^ , hjuZ £ SxCu-iff, ' OA^u^rxt lufi a u, L-ryuï^^ , 
Jj. urU-i 'Svffi 1/ Uuifu buj if hsl £ fr Cu fip iclifi Ipr/rn UfiirùK- , finfim/ 
fayU I IWUsfi fi fis / ^ Jir(pA ! LsvMr ¡fr fais luÿi , ffisV.il 
f, fins/ ÿ-iv>; jw (vifs fi* u‘ 4a/ f ffi h* ifiuufi ffi , luiJJn, 
¿fl M- ^-r fil* ifs fi n~ wufw , fin «*■ Use! siM- fiffcrU-f. 
¡f, Jk ifûwv'tK u~ I jr sffib* ru^> /^/' tVs^iXv ; iLÙrvfi , i+su* jf- vstf 
à. ^Vv , fi fivbh fiffak fw. Vtfirfce tW tu y ¿fit ru. su. “SU*1 rfi-ïs* 
Qf ff f ru ! vHui* 4 fiyff ! ^ f «‘/¿V tfjs* , ^ A-4M- ctU* *rr 
Mfutfufi r ; «W / ÿ r faf 1 ^7 % 
Ç sntn ,Uf tufi ifif* $"*** I “-k ut(Jfififf iïs\l‘r /Ù yuL- fiuil Ifya-u 
fiL /w /5^ ^ /44 / ^uru^». llj [fijrfar fi ".u* , wÿW lW 
9f yuS fuît* pi y VU> sfr*“'* *+ c/w4>,¿r ¡fi# y«ti frfunTru Ml 
LJ I u« /> ff 1^4 y/ 4bî /^r fiuMu tuST fijf*u , firAvit fi*h 
J* ( Uns' mv vu* A*t<& : tU fi fi" A* - ?A fibfir, ÿr, y, 
' 1 'u N. Un, f-t «J hf rn,f f 70ru fiff D**"'*1* 
lW/ 
fyi 
rvul 
¿OA 
iu,n^ 
«O 
Uun 
¡f "l(u «* i^ '¡fjr f rj A H/ < fivuotu ' jl fis y tUL ,J<Û 
aurv/iu Ac/ [fin firtuvu. /m\ su fi su- ÜnJ( OXufavy uu .* ^ 
a 'Ois h I ‘10/ ^ ^ " .' 
aoW'ft n- f*f/rw* t *9t"rV 7>Kr /'J yfvlvsf/ tyur-sJru /> /, J 
" O I l ir ~ ; dû V # y. r_f J > / / 
77'flr '7'v rftff - ° , - / , 
k ! ai issu i‘ sfisfJru fi 4 rK'ÎW. fififr* 'f '/ fils* aCfâair f atoulfif 
.f fi fruiisfiarirru vus lfifu sis fis ^ lu* ufalS su ïf(X Ifrvf yru^ 
su . cfir ilûrr l srunr uu.aui ôufistu jififsin, , 4- LsaiX y>y 9u fi ctuihfù't, 
luyi x^runx vus fi fi lf,^4*4v sflfi * ^u^tr 4 J ^ , t? iifi fiüuuj^ 
1 il Ils lis ÿruru ! filais ffiuu fiafslUi-filr siu tl fcifi sfj'fi*' !u tî> r 
4nW4r /i-k» Mit iÇv faClautW fifrfi fis**' fi 111 ifiurfiu.iu ifivfir\ 
¿(fi, | // siUf,auxfivs Vifs lUi.1 Vus fiatrssu il Ulj • fiffs* lis Vuù 
finifUs /h (fi VU/'* sfty* fi fi su* i/Jus nflsisru fit fifrtiu Un) 'l/x-fitH ffi 
t / f c-' y / / ' ^ u , / C> n a - 
Vt auJnrtt ! 4 /■ J Uifii ÿrusu LfirssfU- / lUu Jj-fifùh , tXMfVji fi LpiuJ sl<<snrri 
1«krts 74 Ci} Vos tVa*X Jui fisxss Ulf4 lifinr •Ur fcy^ss vfi,, 
K <4. Æsr 47 /,7 ifnnn'iffs Jrtn/* ^nVvVÆf V^sf Vu» fifiuu ffa-firrnt-finr f &. 
10 '* " ' ^ ^ —- -4 .!. „„¿Tv ^ ,,Æ 
^1" it »«y • jfr "j"’ ' ■ //“--■ . 
t^/Wj ttruifU* fi* fi vu J* ¡fisc fi' fi fiu* i/juù vVirtsru fsHsu Un) (fil 
fijif iV au4vi< 1 4> /'? uîfit fri ru t Iran jj-fiCtsu , aûnrj) fil Ufruss «1 usons' 
xJ 1 /1- 
'*<//• ^^Sr 4/ a(î/-t j\> ftmnifn' •'wy ,— ,— 4 ? u • 
ua. ^unin . fins fifi lru fin au. 4 7a.iu.jfi sUmurvat i/us tV es t, ?»v>» fifisfa a& 
vf 4 my su u ùrs (firsnnâ fivuus .4«/ fil S~ .sunjr* llfiV ■ 
Jl J fi ULiji fi fis*1' 1 U4U> f** fi* ns’U* Lf*ds t iftrt/ it* vufijfi flsu lurru C 
Vh . 4 fififi^auufinC rfitsn Vuu istuf mrfiv- 
' ni „ .. 
u»/u 0' 
rTlf-J 
IJtt 
A ! 
r 
°> ^ i 
l I 1-». #«. ¿7* ^ JVkUlL/s* vyjmnu. • 
- 1 4r uk ^ fuuiMivxl 4v 4?u/». , <t/7 tt*&w sitft frjrbri , frfivru fi 
Iwfi fimrHfix vus jfijjnr an fin Clunu^t su» fis J ^ fijvfif 
C ^ bffrfin. , lv<l| <>ÆV>h ^æT yk> fi/s4bJr* fi Utii fi fis f**' Vhrffir 
r ' vL fuXffa 
4 ifrr Wlu tufnfi l+sulfi /»• - --- / -- Of l) 0 " ^ „ 
.' n • • 1 n n J r . 0 e ^ ..f.... f ifiu£ fi ¡sa u.fu ^ L«Vai> 
vy i-Vn / vp 
i'f iam< < 0^ frjnr* jstvrn , fv 'far 
tVi* fit ol tjr fini- su, (xitfiU (fijji-au. 
! fil tri*. fr'fi* Ÿ* UU°'
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.