Volltext: Lübeckische Blätter. 1941 (83)

§73 dor up de Kaimuur upsstellt hebben. Mag woll mal Steinheil üm de Eck bröcht hett, ünner en got’schen vör Tieden blot son Buukladen west sien, as de Hau- Baldachin Abälard un Héloise ut ganz oll Tieden, un em noch sierers em hebben. Nu is he up de Kaimuur mit so geiht dat wieder, Weg vör Weg, ahn Enn’ ... Duce nu isern Bänner fastmatt, dat se em stahn laten un en Nam' an den annern. Jk heff mi de Muskanten e mit dal tosluten könen. Hebben se nich blot Böker in, ok Biller, utsöcht: Chopin, Gretry, Cherubini, Boieldieu, Bizet chap vun oll Ansichtskorten, Breefmarken, Glaskasten mit Bod- un wur s' all heiten. Ok an Liszt sien Gräfin d’'Apoult, wull. . dervagels, Münzen un süß noch allerhand Raritäten Cosima Wagner ehr Mudder bün ik vorbigahn. Up't un up't un Souveniers. Wekkeen nog Tied hett, de geiht letzt hett mi dat doch wedder rutedreben mang de de Wiel dor vun Kasten to Kasten un lest sik son Nahmiddag verolmten Böm un de schewen Krüze, de lüttjen 1 kamen. bi de Bouquinisten vun den Louvre bet na de Notre Steenhüser un Sarkophagen, de so en bi en richtig heff ehr Dame dörch, ahn dat he wat köpen brutt. Un wat «as en witte Dodenstadt upbugt sünd. Dor ward enen uillerien- heff ik dor mal ut en olen smerigen Kasten mang- dat doch son beten kolt vun binnen, as güng man in e Visage, anner oll stöbige Scharteken rutetraken: „Skizzen sien egen Kinnerland spazieren, wär allens frömd, ehr mal aus Eckernförde-Borby und Umgegend“. Druckt hett still un stumm worrn is. Un dat Hart freut sik, dat dor pen harr dat Burmeister in Kiel, wennier steiht dor nich bi. achter de Muren de Welt wieder geiht un dat Blood utnagels' Teikent hett dat E. Wünsche. Sünd feine Biller mit enen de Seel noch orig warmt un dat dat mit de Holtschoh de See un Segelschipp, Karktorn, St. Nicolai un Affreis! in de Ewigkeit un to de grote Armee woll r mit en ftödertera. Vagelsang un Theodor Preußer sien noch son lütt beten Tied hett . . . Mien gesunne Fagon den dat Graff. Dat Süderdenkmal is dor in un dat oll Rathuus harr ik ierst wedder, as ik abends up den olen Plat 2 Noir“, mit twe Lanterne dorvör, Luisenbarg un dat Hünen- in de Log’ vun de Opéra seet. Ik glöv, dat wier at Wurd graff bi Hoffnungstal, Kiekut un Goosefeld, ok en wedder mal „Rigoletto" un en Ballet „Les Santos", . „Och, Kööt in en Hemmelmarker Katenhuus. Wat würrn bi dat man nich wüßt, wat dat en Krippenspeel odder ihst keem dor de Ogen grötter un dat Hart warmer, as ik dor en Warenteespillwark (Variété) sien qüll. Jk kiek son : vun de so in rümbläder. „Combien ?“ säd ik to den Kirl. beten na den annern Rang rup. Dor sitt dor'n Offzier. h, dat he „Trois Francs“. Foftein Penn! dat ganze Book mit Den mößt du doch kennen! över he lest ivrig in sien „Fründ, so veel Heimat binnen! Junge is plattdütsch hier Programmbook un lett sik nix marken, wat ik em ok snacken, billig. Gelt dat so wenig bi de Bökerhökers vun de up dull hypnotisieren do. Na, denk ik, in de Paus' dor man grande Nation? Na, schad’ nix! Up de Ord krieg it nehm ik em up dat Visier. Proste Mahltiet, in de t Szüh, dat jo för'n Bodderbrot un wat verstaht de Dömlacks Paus' bleef he sitten un studier wieder. Ik also rup, n is dat dor all vun Eckernförd un plattdütsche Lüttstadtpoesie. un as ik de Log’ rutdiffendiert harr, heff ik em ut sien mit dat Harr liekers noch'n Arm vull vun hebben künt, harr'k Lektüre unsanft upwekt. Richtig, dat wier jo de all mit all mitnahmen. Paster von St. Jakobi in Lübeck, Pastor Kühl, harr J na min Son Weltstadt is doch as en groten un bunten grad dree Dag Urlaub vun sienen Chef kregen un n) reisen un ewigen Johrmark. Mügst an leevsten allens seihn, wull sik beten Paris bekieken. Junge, dor füng dat nien lütt allens dörchstudiern un utklamüsern, bet in de binnelsten Leben för mie ierst richtig wedder an! Hebben wie [: „Wut lich un ünner de Ooken, un warrst doch ni nich mit fein den Abend vun Lübeck, vun plattdütsch Land un fleur? arig un wenn du dien halv Leben dorbi tosetten Waterkant snackt, un „wat de Heben hoch un wat de nsch nich deedst. Wenn dat dor ok Dag för Dag en Jagen un Sood woll deep“ un bi Poccardi noch feiner pokuliert, könt Se Susen, en Larm un Brusen, en Gedriew un Gekiew, un as wie uns in de swarte Nacht vun dat sticken- r könt se en Up- un Dalsprung is, dat man uppassen möt, balkendüstere Paris de Hand to’n Adschüßseggen geben blot up dat en de Minschenfloot un de Schictsalsstrom nich harrn un mit den hellen Suldatenmantel dat Stück ühn, ehr fat kriggt un wegspölt, + midden mang de Paläste Heimat wedder in de Métro verswunnen wier, dor e beiden un hogen Hüser, de Magazins un Kathedralen wahnt dacht ik: bliffst doch dien Leben lang en plattdütschen tant son ok, as hürt sik dat so, Fründ Hein, oll Vadder Dod Jung, wur de. Wind di ok henweiht, un wur se di ok nt se ok ["it de Seis’ baben up den Montmartre un bi Pêre henplanten mögen, dor kannst nix bi maken, is all so: "g dorto. szpsiss, up den Montparnasse un bi Passy an’'n plattdütsch geiht över allens –. ok in Paris. Un dat or seihn. l rotadsro. Ok dor bin ik giern rüummerströmert mang möt wull so sien! n’n got G langen Avenuen, wur se Graff an Graff liggen, de So! nu möt ik woll'n Punkt maken un Streusand kabinett roten un de Lütten, de Hogen un de Armen, de hÿyver schüren (as de Ollen da makten), mien leeve Thiater Folititerz m de Drömers, veel de all lang vergeten Herr Staatsrat. Mien Gedankenstremel vun de groten fuunttt [.. sree ?! rec hi de wi in Gedanken szll fahr un langen Pulevards. 1199 jcst ust tt liger weft "it & uten hebben: Rater:, ge ums sheust v gewetSTc1 ocerden vel hey w mV ch s s 200 Cordath j ? Welt. Up den Karkhof ründ üm Paris, dor hebben Mal ümmer noch vertellen, wenn wt mal wedder 1 mal de Iii de halve Literatur- un Musikgeschicht mit inkulk. in un' schöne „Gemeinnützig"“ in en gemütlichen o j! Dicht bst de Lorelerhan'. (Ia testi) hj ehren grink tosam sitten tönen. Ok dat kümt pt_hert az! i sien Truerboom, r E red ' ~ je we: Hartlich Gröten sör Se ut, fits Fru in olle Tru e lütten bet; dat wünscht hett, un dicht dorbi Rossini un ünner Heil Hitler! yskasten e französche Flagg Felix Faure, den de Madame Ehr Gustav Struck.
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.