Volltext: Lübeckisches Adreßbuch für 1899. (1899)

500 
Elswigstraße 
Emilienstraße 
15 a Koch E 
— Stader 
— b Krippgans se». E 
— Krippgans 
— c Schlichte 
— Lamprechl 
17 Frohrieb E 
— Haack 
— a Langhof 
— Rotländer E 
— b Twardi W. E 
— Erdmann 
— c Beckmann E 
— Brott 
19 
— a Staat E 
— b Kiess 
— Sass 
— c Russ W E 
— Meier 
21 Szodozynsky E 
— Jonasson 
— a Laudi E 
45 Berner E 
22 a Gothusen E 
— a Schwerin W. E 
— Gothusen 
— Schwerin 
24 Tcckenburg E 
— Berlin W 
2 Bäum 1er 
— a Lilbstorf E 
- Böckmann E 
- Kolz 
— Steder 
2(ï Krützfeld 
4 Welzien E 
— a Schuster E 
— Eggers 
— Gehlseu 
4 a David E 
28 Haack 
— Wegener 
— Ueckermann E 
6 Mierow E 
— a Amann E 
— Schmidt 
— Grain kau 
— a Leonhardt E 
30 Blohm E 
8 Brühn E 
— Wilms 
Buddin 
— Nupenau 
— a Kantor E 
46 Nkarguart 
— Winter 
— Frohriep 
10 Rieck 
— Groth W 
— Winckelmann E 
— Tollgreen 
— a Schmidt 
48 Klobcke Ev.48us 
— Rothländcr E 
52 Dohrendorf 
Neubauer 
12 Frohriep 
b Ullrich E 
— Oldenburg E 
Emilienstraße 
Moll 
— a Heidtmann E 
c Bornhöfft 
— Lenz 
1 Bannow 
Baumann E 
14 Winkelmann E 
— Junge E 
— Hering 
— a Rocks 
Mewe E 
— a Jührs E 
— Erdmann 
Nevermann 
- Fischer 
3 Moll 
a Hässeler E 
16 Willborn 
— Harms E 
Flägel 
— Böttcher E 
— a Koth W E 
b Hübenbecker E 
— Gohl 
- Bahr 
Augustin 
18 Priess 
5 Nomami E 
c Gründert E 
— Willhöft 
— Romann 
Penschow 
— a Meyer E 
— a Brandt E 
Kühler 
— Nothländer 
— Flügel 
Schänder 
20. Fick 
7 Leonhard E 
Eggers 
— Barg 
— Langpaap 
Speckmanii 
— a Schult 
— a Stelly 
(Sobvarr E) 
— Gode 
- Woisin 
a Sielaff 
22 Jepel 
— Dierk 
Lanckau W. 
— Rönnpage 
— Becker
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.